BR-ELEKTRO

 

Br-Elektro ble startet i 2012 noe som betyr at vi er en relativt ung bedrift. Vi ønsker å være en en helhetlig og god leverandør av elektrotjenester.
Kvalitet for oss i Br-Elektro er ” å holde det vi lover ” og levere tjenester til en fornuftig pris.
For å leve opp til dette bruker vi ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger.